II Plener rzeźbiarski im. Bogusława Kędzierskiego

Finisaż II Pleneru Rzeźbiarskiego – 12.08.2021 (fot. Daniel Gąsecki)

12 sierpnia w Galerii PNIAK odbył się Finisaż II Pleneru Rzeźbiarskiego im. Bogusława Kędzierskiego. W ciągu 10 dni sześciu rzeźbiarzy wykonało niesamowite rzeźby, które zostały umiejscowione w Parku Miejskim w Dynowie. Rzeźbiarze, którzy brali udział w plenerze:

Dawid Kędzierski Denver
Aleksander Majerski
Kazimir Brzozowski
Michał Mroczka
Jacek Wydrzyński
Sebastian Warszawa

Podsumowaniem finisażu był koncert gitarowy Michała Szuby.

Dofinansowano w ramach programu Dom Kultury + inicjatywy lokalne 2021.

Radio Biwak w Galerii PNIAK – 07.08.2021 (fot. Jeremiasz Jankowiak)

W sobotę 7 sierpnia w Galerii Pniak w Dynowie gościło Radio Biwak. W ciągu dwugodzinnej audycji na żywo na antenie Radia Rzeszów mogliśmy posłuchać o trwającym II Plenerze Rzeźbiarskim im. Bogusława Kędzierskiego oraz o dynowskich ludziach z pasją.

II Plener Rzeźbiarski – praca artystów nad rzeźbami – 05.08.2021 (fot. Daniel Gąsecki)

II plener rzeźbiarski im. Bogusława Kędzierskiego to inicjatywa ku pamięci i w hołdzie wybitnemu rzeźbiarzowi Pogórza Dynowskiego, który zmarł w październiku 2019 r. Celem był powrót do organizacji plenerów rzeźbiarskich, które na terenie Dynowa zapoczątkował Bogusław Kędzierski oraz popularyzacja sztuki rzeźby w drewnie.
Tematem II Pleneru był „Park Trzecieskich”, gdzie znajduje się nadal oficyna dworska. Obecnie w budynku oficyny dworskiej mieści się Dom Dziecka prowadzony przez Fundację Jana Pawła II „Wrastanie”. Efektem inicjatywy było umieszczenie wszystkich rzeźb w przestrzeni Parku.

Dofinansowano w ramach programu Dom Kultury + inicjatywy lokalne 2021.