Opis


ZASADY INICJATYWY

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie z przyjemnością pragnie zaprosić mieszkańców Dynowa i Gminy Dynów do współdziałania w Inicjatywie „Dynów – Ludzie z Pasją”, dofinansowanej ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury  Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021. Pełna nazwa projektu to:

Diagnoza „Pasja (D-O-M)”: Działanie, Odkrywanie, Motywowanie

CEL INICJATYWY

Celem inicjatywy jest wyłonienie osób z Dynowszczyzny (miasto i gminy Dynów), których zainteresowania i pasje  (np. działalność społeczna, artystyczna, edukacyjna, sportowa, itp.) inną można popularyzować i przez to zachęcać inne osoby do rozwijania własnych, twórczych inicjatyw.

Chcemy pokazać, że pasja, czyli zamiłowanie do miejsca rozumianego jako dom, jest siłą napędową inicjatyw lokalnych. Marzymy, aby nasi mieszkańcy odkrywali ją w swoim życiu, wspierali i akceptowali ją u innych osób.

Zależy nam na wzmocnieniu przekonania wśród mieszkańców Dynowszczyzny, że warto odkryć pasję i uruchomić w sobie siłę do jej realizowania, ale i zrozumienia dla działań pasjonatów, aby nie było postrzegane jako dziwactwo. A jako działanie terapeutyczne, ułatwiające radzenie sobie z samotnością, izolacją, prozą życia w małym miasteczku.

Znajdujemy Ludzi z Pasją

NOMINUJEMY

Na pewno znasz kogoś, o kim można powiedzieć „człowiek z pasją”. Czy to osoby, które przyciągają, które chce się naśladować i którym nawet po cichu się zazdrości, czy takie, które działają po cichu, w ukryciu, nawet mimo przeciwności, nie szukając poklasku. Takich ludzi właśnie szukamy! A Ty możesz łatwo pomóc nam i tej osobie zgłaszając ją/jego do naszej inicjatywy!

Wystarczy, że pomiędzy 27 lutego, a 13 marca 2021 r. dasz nam znać – poprzez formularz w wersji papierowej, czy elektronicznej, a nawet zostawiając nam wiadomość na kartce papieru, czy poprzez kontakt w mediach społecznościowych – a my zajmiemy się resztą! Możesz zgłosić ile osób chcesz, bez limitu, dla każdej osoby wypełniając oddzielny formularz. Musisz tylko pamiętać, że Nominowana Osoba musi mieć więcej niż 8 lat, a Ty więcej niż 14.

Istotne: w formularzu napisz jak skontaktować się z Tobą lub Nominowaną Osobą – bo jak inaczej dotrzemy do Ludzi z Pasją? 🙂

Formularze elektroniczne znajdziesz na stronach:

ludziezpasja.idynow.pl
mok.dynow.pl,
facebook.com/DynowLudziezPasja

Formularze w wersji papierowej możesz znaleźć w następujących miejscach:

-Biuro MOK w Dynowie, ul. Ks. Ożoga 10
– Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, ul. Ks. Ożoga 6
– W siedzibach wszystkich filii Gminnej Biblioteki Publicznej (Bachórz, Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Harta, Laskówka, Łubno, Ulanica)
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie, ul Szkolna 11 /parter główne wejście
– Restauracja „Lubię to” w Dynowie, ul Rynek 7

Regulamin Nominacji znajdziecie tutaj: http://ludziezpasja.idynow.pl/regulamin/

ODKRYWAMY

Teraz czas na nas. Pomiędzy 13, a 25 marca 2021 r. zapoznamy się z Waszymi Nominacjami i spróbujemy skontaktować się z Nominowanymi (pamiętajcie o podaniu namiarów :). Będziemy chcieli się z nimi poznać, spotkać, porozmawiać i w efekcie zrozumieć, czym jest pasja i co możemy zrobić, by takie działania wspierać. Listę Nominowanych zamieścimy na stronach ludziezpasja.idynow.pl, mok.dynow.pl, facebook.com/DynowLudziezPasja.

Po 25 marca 2021 r. przeprowadzimy wywiady grupowe i z każdą z osób z osobna. Następnie stworzymy wideo-prezentacje Nominowanych osób i zamieścimy je na stronie ludziezpasja.idynow.pl – będziecie mogli sami zobaczyć ludzi z Dynowszczyzny i ich pasje. Wtedy zaczniemy też się promocja „Ludzi z Pasją” na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, z włączeniem Partnerów z terenu Dynowszczyzny.

GŁOSUJEMY

Na tym akcja się nie kończy!

Oprócz tego, że pokażemy mieszkańcom Dynowszczyzny (i nie tylko) pasjonatów, pomiędzy 29 kwietnia, a 12 maja 2021r. przeprowadzimy głosowanie na Ludzi z Pasją. W jego wyniku wyłonimy osoby, które zostaną bohaterami reportaży filmowych.

Będziecie mogli głosować na dwa sposoby:

– elektroniczne: poprzez stronę ludziezpasja.idynow.pl, gdzie stworzymy profile z wideo-prezentacją każdej z Nominowanych Osób
– tradycyjne: poprzez papierowe karty do głosowania.

Jak wiecie, plebiscyty to miernik popularności, niekoniecznie promujące najlepszych. Dlatego, aby zapobiec wszelkiego rodzaju wykluczeniom, stworzymy Kapitułę Konkursu, składającą się z zasłużonych dla Dynowa i Gminy Dynów ludzi, która będzie miała prawo przyznać maksymalnie dwie (2) nagrody specjalne.

Finalnie, pięć (5) osób zostanie bohaterami reportaży filmowych.

Szczegółowe zasady głosowania, wyłaniania zwycięzców oraz regulamin zamieścimy na stronach ludziezpasja.idynow.pl, mok.dynow.pl, facebook.com/DynowLudziezPasja do 15 kwietnia 2021 r.

PROMUJEMY LUDZI Z PASJĄ

Przez ostatnie dwa tygodnie maja będziemy realizować reportaże filmowe o zwycięzcach głosowania, które później udostępnimy na stronach ludziezpasja.idynow.pl, mok.dynow.pl, facebook.com/DynowLudziezPasja.

I teraz najprzyjemniejsze. Przez cały czerwiec 2021 r., będziemy promować naszych Ludzi z Pasją:

– poprzez naszych Partnerów i Patronów wypuścimy reportaże w świat
– przygotujemy piękny katalog z efektami naszych badań (tak, tak, nasza inicjatywa to także badania nad zjawiskiem pasji na terenie Dynowszczyzny)
– 5 czerwca 2021r., na terenie Ośrodka „Błękitny San” zorganizujemy „Świętowanie”, czyli kino plenerowe z udziałem wszystkich osób z pasją,- przy pomocy zwycięzców przygotujemy i ogłosimy konkurs na Inicjatywy Lokalne kierowanego do mieszkańców miasta i gminy Dynów.

Bądźcie z nami!

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
ul. Ks. Ożoga 10, 36-065 Dynów
tel: 166521806
tel. kom: 724-999-888 (Dyrektor)
e-mail: mok@dynow.pl
www.mok.dynow.pl

Podstawowym źródłem informacji o inicjatywie jest strona ludziezpasja.idynow.pl.

NASZE ZAŁOŻENIA

Główne założenia koncepcji współpracy z mieszkańcami miasta i gminy Dynów

1. Ferment

– chcemy być widoczni i słyszalni w środowisku lokalnym
– będziemy stosować niestandardowe (twórcze) metody kontaktu z mieszkańcami
– „uśmiechnięta” plotka: nich mówią i piszą o naszej inicjatywie
– „Pączkowanie”/ poszerzanie grona Partnerów. Jesteśmy otwarci na współpracę

2. Włączanie

– każdy może stać się wolontariuszem, osobą wspierającą inicjatywę
– dom kultury jako przyjaciel
– „niewidoczni” mieszkańcy – czy wiemy kim są?

3. Wyspy

– ludzie z pasją tworzą wokół siebie sieci powiązań i komunikacji w danym miejscu. Chcemy je odkryć i traktować jako WYSPY do „zadomowienia”.

4. Nieobecni

Chcemy zwrócić uwagę mieszkańców na trzy DOMY/ Instytucje:

–  Dom Pogodnej Starości im. Brata Alberta
– Dom Dziecka prowadzony przez Fundację „Wrastanie” Jana Pawła II
– Środowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie

5. Osiedla/ regiony w Dynowie

– pragniemy włączyć do inicjatywy Ludzie z Pasją Zarządy Osiedli jako Partnerów w celu lepszej komunikacji z mieszkańcami.

6. Budowanie wspólnoty lokalnej jako DOMu

– proces budowania relacji sąsiedzkich
– opowieść o wspólnocie lokalnej jako książce redagowanej wspólnie
z mieszkańcami
– moje miejsce – moja historia (dbam o moje miejsce ponieważ jest „moje”, „bliskie”, „znaczące”)

IDEA PROGRAMU DOM KULTURY+

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 Narodowego Centrum Kultury skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części:

1. Pierwsza część obejmuje przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i podanie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw oraz  dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości, a także stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji (termin luty – czerwiec 2021)

2. Druga część zadania obejmuje realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy (sierpień – listopad 2021).