Głosowanie

Głosowanie ONLINE

Oddanie głosu w głosowaniu online jest bezpłatne.

Biorący udział w głosowaniu ma możliwość oddania głosu na dowolną ilość osób, ale tylko jeden raz.

Głos na daną osobę zostanie oddany w momencie kliknięcia na daną osobę w sondzie/ankiecie.

Głosowanie w wersji online zakończy się dnia 13 maja o godz. 15.00

Głosy oddane online sumują się z głosami oddanymi w wersji papierowej

Głosowanie w wersji papierowej

Poniżej „formularz do głosowania” który należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Głosowanie Ludzie z Pasją” i dostarczyć do biura MOK przy ul. Ks. Ożoga.

Przyjść osobiście do w biura MOK Dynów i wypełnić „formularz do głosowania”. Po wypełnieniu „formularza do głosowania” należy go włożyć do koperty przygotowanej w biurze, zakleić i pozostawić w odpowiednio oznaczonym pojemniku, który będzie znajdował się na pierwszym piętrze budynku MOK przy ul. ks. Ożoga.

Głosowanie w wersji papierowej zakończy się dnia 13 maja o godz. 15.00

Głosy oddane w wersji papierowej sumują się z głosami oddanymi w wersji online.